: 34193

 

:

:

:

:

:

 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 

 

:

:

 Copyright (C), .., 2004.
.


:

 

Sidney vom Frosten
( x Aike z Krzywego)

04.03.2008

Gizmo vom Aleks Birkenstrasse
( x Enni Naujavilnietis)

07.08.2008

-
( x Era ad Astra Gloria)

07.09.2008

Vinsent z Azovskogo Berega
( x Nicca Djenestra)

26.09.2008


( x )

27.01.2009

Markus vom Bund Frosten
( x Tina vom Frosten)

11.02.2009


( x )

07.02.2011

 

:

 

Antalia vom Aleks Birkenstrasse
( x Kvina vom Aleks Birkenstrasse)

04.12.2007

Aleksiya vom Aleks Birkenstrasse
( x Kvina vom Aleks Birkenstrasse)

04.12.2007

Riana vom Frosten
( x Norma von Feuersand)

11.01.2008

Riska vom Frosten
( x Norma von Feuersand)

11.01.2008

Savanna vom Frosten
( x Aike z Krzywego)

04.03.2008

Sanzhel vom Frosten
( x Aike z Krzywego)

04.03.2008

Karabi vom Bund Frosten
( x Aksi vom Bund Frosten)

06.07.2008

Gandia vom Aleks Birkenstrasse
( x Enni Naujavilnietis)

07.08.2008

Venezia z Azovskogo Berega
( x Nicca Djenestra)

26.09.2008


( x )

27.01.2009


( x )

27.01.2009


( x )

27.01.2009

Marsel vom Bund Frosten
( x Tina vom Frosten)

11.02.2009

Maraja vom Bund Frosten
( x Tina vom Frosten)

11.02.2009


( x )

15.07.2009

Karma vom Aleks Birkenstrasse
( x Enni Naujavilnietis)

25.10.2009

Kvinki vom Aleks Birkenstrasse
( x Enni Naujavilnietis)

25.10.2009

Kenia vom Aleks Birkenstrasse
( x Enni Naujavilnietis)

25.10.2009